The Vision

Y Weledigaeth

Y weledigaeth ar gyfer Coed Darcy yw defnyddio topograffeg y safle bresennol i greu cymuned gynaliadwy newydd lle gall pobl gael gafael ar gyfleusterau bob dydd er mwyn byw, gweithio, dysgu ac ymlacio.

Yn gorchuddio dros 1,000 o erwau, mae Coed Darcy dros ddwywaith maint Parc Olympaidd Llundain, gan ei wneud un o safleoedd ailddatblygu tir llwyd mwyaf Ewrop ac un o’r prosiectau adfywio mwyaf sylweddol sydd yn cael ei gynnal yng Nghymru ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd yn cael ei ddatblygu gan y tirfeddiannwr St. Modwen, bydd y gymuned hon yn helpu i gyfrannu at adfywio ehangach rhan helaeth o Dde Cymru dros yr 20-25 mlynedd nesaf trwy ddatblygu:

  • 4,000 o gartrefi
  • Pedair ysgol (un uwchradd a phedair cynradd)
  • Canolfan ardal gydag adnoddau cymunedol yn cynnwys llyfrgell, neuadd gymuned, canolfan ieuenctid a meddygfa
  • Mannau gwyrdd agored, mannau chwarae a chyfleusterau chwaraeon
  • 500,000 troedfedd sgwâr o le i gyflogaeth

Mae St. Modwen yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot a Sefydliad y Tywysog er yr Amgylchedd Adeiledig i wireddu’r weledigaeth hon ar gyfer y safle.

Ym Mis Mawrth 2011, cafodd yr Uwchgynllun terfynol ar gyfer ailddatblygu’r safle ei gymeradwyo gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot - cliciwch yma i’w weld.