St Modwen Previous St Modwen Developments Previous St Modwen Developments Previous St Modwen Developments

St. Modwen

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad mewn cannoedd o brosiectau adfywio yng Nghymru ac ar draws y DU, mae St. Modwen yn llwyr drawsnewid safleoedd segur i fod yn gymunedau modern a chynaliadwy, a dyw Coed Darcy ddim yn eithriad.

Yn dilyn proses ddethol yn cynnwys cyn berchennog y safle, BP, yn ogystal â Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot, Sefydliad y Tywysog a Llywodraeth Cynulliad Cymru, prynodd St. Modwen safle cyn burfa olew BP Llandarsi ym Mis Mai 2008.

Fel arbenigwr mwyaf blaenllaw’r DU ar adfywio, cafodd St. Modwen eu dewis oherwydd arbenigedd diamheuol y cwmni mewn clirio a thrawsnewid tir diwydiannol gynt i fod yn gymunedau lle gall pobl fyw, gweithio, dysgu ac ymlacio.

Yn cymryd 25 mlynedd i’w gwblhau, bydd y prosiect pwysig hwn yn darparu dros 4,000 o gartrefi a 500,000 troedfedd sgwâr o le datblygu masnachol, heb sôn am ysgolion, parciau a chyfleusterau chwaraeon.

Mae St. Modwen wedi ymrwymo i adael etifeddiaeth barhaus i fod yn falch ohoni yng Nghoed Darcy ar gyfer cenedlaethau o bobl yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am waith St. Modwen yn yr ardal, ewch i’r adran Adfywio Bwrdeistref Gyfan

Am fwy o wybodaeth ar St. Modwen, ewch i www.stmodwen.co.uk