The Vision - Partners

Partneriaid

Daeth y cynigion gwreiddiol ar gyfer Coed Darcy i’r amlwg yn ystod y 1990au pan ffurfiwyd partneriaeth gan BP, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot a Sefydliad y Tywysog er yr Amgylchedd Adeiledig er mwyn dod o hyd i ffordd i ailddatblygu Purfa Olew BP yn Llandarsi.

Roedd y bartneriaeth yn credu y gallai safle cyn burfa olew BP gael ei hadfer i gynnwys y targedau cartrefi a osodwyd yng nghynllun twf yr awdurdod lleol a’u gosod oddi fewn i gymuned newydd, ysbrydoledig a chynaliadwy.

Mae St. Modwen nawr yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot a Sefydliad y Tywysog er yr Amgylchedd Adeiledig i ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer y safle.

Mae Cyngor Castell Nedd Port Talbot yn gweithio i wneud y Fwrdeistref Sirol yn lle deniadol i fyw ynddo, i ymweld ag ef ac i fuddsoddi ynddo. Prosiect Coed Darcy yw un o’r cynlluniau adfywio pwysicaf ar gyfer y fwrdeistref sirol a’r tu hwnt. Bydd yn cynnig cartrefi ac adnoddau cymunedol o ansawdd uchel i bobl Castell Nedd Port Talbot ac mae’n dangos yr hyder cynyddol yn yr ardal.

Ali Thomas, Arweinydd Cyngor Castell Nedd Port Talbot

Ewch i www.npt.gov.uk neu www.princes-foundation.org

Neath Port Talbot County Borough, The Princes Foundation for the built environment