Management

Rheolaeth

Dros yr 20-25 mlynedd nesaf, bydd Coed Darcy yn cael ei ffurfio gan berchnogion cartrefi a busnesau’r gymuned, fydd yn dod yn aelodau o Gwmni Rheoli Cymuned Coed Darcy.

Bydd pob perchennog yn talu ffi trwy’r Cwmni Rheoli Cymuned fel modd o fuddsoddi yn eu cymuned a sicrhau fod Coed Darcy yn gadael etifeddiaeth barhaol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Bydd y Cwmni Rheoli Cymuned yn caniatáu i drigolion a pherchnogion busnes helpu i siapio’r datblygiad materol h.y. cynnal a chadw’r mannau cyhoeddus a chymunedol, a chynllun y gymuned yn cynnwys adeiladau, strydoedd a chyfleusterau cymunedol.

Bydd y Cwmni Rheoli Cymuned hefyd yn fodd i drigolion gysylltu â’i gilydd; o sefydlu clybiau cymdeithasol i lunio cynlluniau cludiant cynaliadwy, megis cynllun rhannu ceir. Y bwriad fydd creu ymdeimlad cryf o gymuned yng Nghoed Darcy.