District Centre

Y Prif Sgwâr

Wrth galon yr ardal ogleddol fe fydd y prif sgwâr, man lle gall y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y gymuned ddod at ei gilydd i gwrdd, cymdeithasu ac ymlacio. Caiff ei gefnogi gan sgwâr gwyrdd arall yn hanner deheuol Coed Darcy.

Bydd y prif sgwâr yn datblygu i fod yn galon gymdeithasol y gymuned ac fe fydd yn cynnwys cyfleusterau cymunedol hanfodol tebyg i siop fwyd, unedau manwerthu, cyfleusterau cymunedol yn cynnwys neuadd a llyfrgell yn ogystal ag ardal fydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau hamdden ac adloniant. Bydd hefyd yn gartref i ysgol uwchradd Coed Darcy, fydd ar agor i’r cyhoedd ar gyfer gweithgareddau grwpiau chwaraeon a chymdeithasol y tu allan i oriau ysgol.

Gellir dod o hyd i fwy o siopau a chyfleusterau cysylltiedig cymdeithasol a chwaraeon yng Nghastell Nedd, tref gyfagos sy’n gorwedd i’r Gogledd o Goed Darcy, gyda Phort Talbot i’r dwyrain a dinas Abertawe ddim ond pum milltir i ffwrdd i’r De Orllewin.

Am fwy o wybodaeth am yr ardal o gwmpas Coed Darcy, ewch i Hamdden yn yr ardal.