Living

Byw

Bydd gan gartrefi Coed Darcy rywbeth i weddu i anghenion bywyd a ffordd o fyw pawb, o brynwyr tro cyntaf i deuluoedd. Bydd dros 4,000 o dai o ansawdd uchel yn cynnig cyfle i tua 10,000 o drigolion i fod yn rhan o gymuned sy’n wirioneddol gynaliadwy.

Lle i fyw – yng Nghoed Darcy fe fydd yna dair ysgol gynradd a dwy ysgol uwchradd, wedi eu cefnogi gan gyfleusterau cymunedol a chwaraeon y gall pawb eu defnyddio. Bydd hefyd yn cynnwys prif sgwâr, yn llawn o adnoddau hanfodol ac yn ganolbwynt gweithgareddau ar gyfer y gymuned.

Lle i ymlacio – bydd y gymuned wedi ei hamgylchynu gan erwau o le gwyrdd agored gyda nifer o gaeau chwarae. Bydd y cyfleusterau wedi eu cysylltu gan lwybrau beiciau a llwybrau cerdded, gan annog pawb i wneud defnydd o gludiant cynaliadwy ac i fabwysiadu ffordd gwyrddach o fyw.