Leisure in the surrounding areas Leisure in the surrounding areas Leisure in the surrounding areas Leisure in the surrounding areas Leisure in the surrounding areas

Hamdden yn yr ardal

Wedi ei leoli yn agos i arfordir dramatig, ac o fewn cyrraedd hawdd i Gaerdydd ac Abertawe, bydd Coed Darcy yn leoliad gwych ar gyfer archwilio a byw yn ne Cymru.

Mae Abertawe yn ddinas fywiog, gyda dwy brifysgol, canolfan siopa brysur a bywyd nos llawn asbri. Mae pentref glan môr y Mwmbwls, ar gyrion y ddinas yn cynnig orielau celf, siopau dillad a dewis gwych o gaffis a mannau bwyta.

Yn ymestyn draw o’r ddinas mae Penrhyn Gwyr lle gallwch chi ddod o hyd i draethau a chefn gwlad heb eu difetha, sydd wedi ennill gwobrau. Mae’r ardal yn ddiwrnod allan gwych i’r rhai sy’n chwilio am antur yn ogystal â theuluoedd, beth bynnag y tywydd.

Yn nes adref yng Nghastell Nedd, mae yna ddewis gwych o atyniadau a gweithgareddau oddi fewn i ardal y Cwm. Mae cymoedd coediog Afan Argoed yn enwog am lwybrau beicio mynydd, neu gallech fynd am dro trwy Wlad y Rhaeadrau ym Mhontneddfechan, fydd yn mynd â chi heibio i rai o’r rhaeadrau gorau yn cynnwys Sgwd yr Eira.

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau ger Coed Darcy, ewch i: www.thevalleys.co.uk