New Homes at Coed Darcy New Homes at Coed Darcy New Homes at Coed Darcy New Homes at Coed Darcy

Cartrefi

Bydd Coed Darcy yn darparu 4,000 o gartrefi o ansawdd uchel i tua 10,000 o breswylwyr, gan gynnig amrywiaeth eang o fathau, maint a daliadaethau, o gartrefi llai i brynwyr tro cyntaf i gartrefi pedair ystafell wely i deuluoedd, i gyd wedi eu lleoli mewn tirlun godidog yn edrych dros yr arfordir.

Bydd y cartrefi’n dwyn eu hysbrydoliaeth o bensaernïaeth Cymreig ond fe fyddan nhw hefyd yn cynnwys arddulliau byw modern a hyblyg. Gyda mewnbwn oddi wrth Sefydliad y Tywysog a defnyddio defnyddiau sy’n lleihau’r effaith amgylcheddol maen nhw wedi eu cynllunio i wrthsefyll prawf amser.

Bydd tair cymdogaeth Coed Darcy yn cael eu cysylltu gan dir glas pentrefol, mannau chwarae a llwybrau troellog fydd yn rhoi teimlad pentrefol i’r gymuned. Bydd amwynderau megis siopau, ysgolion a pharciau’n cael eu hadeiladu bellter cerdded oddi wrth y cartrefi er mwyn creu’r gymuned berffaith.

Mae'r gymuned yng Nghoed Darcy'n siapio. Mae pob cartref yn y cam cyntaf yn Heritage Gate, a adeiladwyd gan Atlantic Properties, yn llawn. Ac mae'r gwaith ar godi 300 chartref Persimmon, sef yr ail gam, yn mynd ymlaen yn dda, gyda bron i 100 o dai wedi'u gwerthu a phobl yn byw ynddyn nhw. I wybod mwy am dai Persimmon sydd ar gael yng Nghoed Darcy ewch i persimmonhomes.com.

Roedd Amy Forbes ac Andrew Kuhne ymhlith trigolion cyntaf y Porth Treftadaeth. Dywedodd Amy: “Fe edrychon ni ar gwpwl o safleoedd eraill ond roedden ni’n teimlo nad oedd dim arbennig amdanyn nhw. Fe syrthion ni mewn cariad yn syth â’r bensaernïaeth a’r ffaith fod defnyddiau naturiol Cymreig wedi cael eu defnyddio wrth adeiladu. Mae’n rhoi teimlad hollol wahanol."

I ddarganfod mwy am gartrefi yn y Porth Treftadaeth, Coed Darcy, ewch i: www.heritagegate.co.uk