History

Hanes

Ers ei agor ym 1921, roedd Purfa Olew Llandarsi yn fan diwydiannol amlwg o bwys ar dirlun De Cymru. Fel purfa olew crai cyntaf Prydain, roedd BP Llandarsi yn gyflogwr pwysig yn yr ardal gyda gweithlu o tua 2,000 ar anterth y gwaith yn ystod y 1970au.

Yng nghanol y 1980au, fe stopiodd BP brosesu olew crai a chafodd hanner y burfa ei chau. Dechreuodd BP ddatgomisiynu’r burfa olew ym 1987. Erbyn 2008 roedd yr holl weithrediadau oedd ar ôl wedi dod i ben ac, fel perchennog newydd y safle, dechreuodd St. Modwen wedyn chwalu, ailgylchu a chael gwared â’r adeiladau oedd ar ôl er mwyn paratoi’r ffordd i ailddatblygu’r safle.

Cafodd Cyfadeiladau’r ‘Bath House’ a chyn adeiladau gwasanaethau BP eu chwalu ar ddiwedd 2008 i glirio’r ffordd ar gyfer porth newydd i mewn i Goed Darcy. Cafodd cam olaf y gwaith chwalu, yn cynnwys 80,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd BP, Terfynell Bitwmen ac adeiladau cysylltiedig ei gwblhau ar ddechrau 2010.