Education at Coed Darcy Education at Coed Darcy Education at Coed Darcy

Addysg

Bydd Coed Darcy yn le i ddysgu yn ogystal â bod yn lle i fyw, gweithio ac ymlacio. Bydd gan bob un o dair cymdogaeth y safle’u hysgol gynradd eu hunain gyda meysydd chwarae, bydd dwy ysgol wedi eu lleoli i ogledd y safle ac un tua’r de, gan roi rhyddid i bobl i gerdded i ac o’u cartrefi gyda’u plant.

Bydd ysgol uwchradd hefyd yn cael ei lleoli tua gogledd y datblygiad, nesaf at y prif sgwâr, a bydd yn hawdd ei chyrraedd ar lwybrau beiciau a phrif lwybrau cludiant. Bydd ei phrif gyfleusterau’n cynnwys maes rygbi, pêl-droed a chriced, gydag erwau o fannau gwyrdd agored fydd hefyd ar gael ar gyfer nifer o weithgareddau chwaraeon eraill.