Development Opportunities

Cyfleon Datblygu

Yn y dyfodol bydd St. Modwen yn datblygu 500,000 troedfedd sgwâr o le masnachol yng Nghoed Darcy ac hefyd yn datblygu cynlluniau amrywiol ar gyfer datblygiadau preswyl er mwyn sefydlu’r gymuned gynaliadwy.

Er mwyn trafod cyfleon datblygu yn y dyfodol neu i ymholi am gael lle yng Nghoed Darcy Cyfyngedig, cysylltwch â Rupert Joseland yn St. Modwen ar 0117 316 7780 neu rjoseland@stmodwen.co.uk