The Vision - Design and Development

Dylunio a Datblygu

Fel rhan o’r uwchgynllun, bydd St. Modwen hefyd yn cyd-fynd â Chôd y Dref, cyfres o reolau, lluniau a chanllawiau fydd yn sicrhau fod y weledigaeth dylunio ar gyfer cymuned newydd Coed Darcy yn cael ei wireddu.

Mae’r broses hefyd yn golygu paratoi Briffiau Datblygu manwl ar gyfer pob ardal o’r datblygiad. Bydd St. Modwen yn datblygu Coed Darcy yn raddol er mwyn sicrhau fod y gymuned yn cael ei datblygu mewn modd cynaliadwy.

Yr uwchgynllun

Coed Darcy Master Plan

Lawrlwythwch yr uwchgynllun mewn fformat PDF (1.4MB)