Business

Busnes

Mae Coed Darcy eisoes yn cael ei gydnabod fel lle i weithio ac i wneud busnes, diolch i’r parc busnes sefydledig rheoledig, Coed Darcy Cyfyngedig.

Bwriedir cynyddu maint y canol masnachol ymhellach gyda 500,000 troedfedd sgwâr o le masnachol newydd wedi ei gynllunio yn y gymuned.

I baratoi’r ffordd ar gyfer datblygiad masnachol pellach, mae gan St. Modwen gynlluniau i ddatblygu Porth newydd i Goed Darcy yn 2012, fydd yn cryfhau’r cyswllt â choridor yr M4.

Bydd Coed Darcy yn dod a gwerth £1.2 biliwn o fuddsoddiad economaidd i’r ardal dros y 20-25 mlynedd nesaf, yn rhannol trwy’r gymuned fasnachol hon.

I drafod ymholiadau masnachol yn y dyfodol ewch i’r adran Cyfleon Datblygu. I ymholi am le masnachol sy’n bodoli eisoes ewch i Coed Darcy Cyfyngedig.