BP Legacy BP Legacy BP Legacy

Etifeddiaeth BP

Ym Mis Tachwedd 2009, prynodd St. Modwen bortffolio o safleoedd segur BP ar draws y DU gyda’r rhan fwyaf o’r tir, mwy na 3,000 erw, wedi eu lleoli yn Ne Cymru. Gwerthiant y portffolio hwn yw’r ail waith yn unig i BP fentro i’r farchnad agored i gael gwared â’i safleoedd segur. Y tro cyntaf oedd gwerthiant safle Purfa Olew Llandarsi.

Mae’r ddêl yn destament i arbenigedd adferol St. Modwen a’i ddawn fel datblygwr a’i gymwysterau a’i enw da fel un o brif arbenigwyr adfywio yn y DU.

Gyda phob dêl mae BP wedi talu gwaddol i St. Modwen i dalu am y gwaith adferol fydd yn sicrhau fod y cawr olew yn gadael etifeddiaeth gadarnhaol yn Ne Cymru – adfer y safle i alluogi’r tir i gael ei drawsnewid i fod yn gymunedau cynaliadwy fel y datblygiad hwn yng Nghoed Darcy.

Mae St. Modwen wedi ymrwymo i sicrhau bod treftadaeth BP yn parhau. Yn ystod hydref 2009, gweithiodd St. Modwen gydag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe i ddathlu’r hanes ac i gadw treftadaeth y safle trwy arddangosfa Llandarsi: Hyd y Dafn Olaf.