The Vision - borough-wide-regeneration The Vision - borough-wide-regeneration

Adfywiad Bwrdeistref Gyfan

Caiff Coed Darcy ei gydnabod fel lle sy’n chwarae rhan allweddol oddi fewn i gynlluniau adfywio ehangach ar gyfer Castell Nedd Port Talbot a De Cymru oherwydd maint a graddfa sylweddol y datblygiad. Bydd y gymuned £1 biliwn yn y pen draw yn darparu cartrefi i tua 10,000 o drigolion gydag amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol.

O ganlyniad i’w cymwysterau adfywio a’u sgiliau fel datblygwr, cafodd St. Modwen eu dewis i brynu safle purfa olew BP Llandarsi ym Mis Mai 2008. Dyma’r tro cyntaf i BP fynd trwy’r farchnad agored i geisio cwmni i ailddatblygu un o’i safleoedd.

Yn dilyn caffael Coed Darcy, prynodd St. Modwen ail bortffolio o safleoedd segur BP ym Mis Tachwedd 2009 fel rhan o gytundeb ar draws y DU, gyda mwy na 3,000 erw wedi eu lleoli yn Ne Cymru.

Mae’r portffolio’n cynnwys prosiect i drawsnewid Bae Baglan i fod yn safle cyflogaeth £500 miliwn a thrydydd safle ar Ffordd Fabian, lle mae Prifysgol Abertawe wedi cael caniatâd cynllunio ar gyfer Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd newydd y Bae.

Yn ymestyn o’r Bari a Chastell Nedd i Abertawe a Sir Benfro, mae’r safle’n ffurfio rhan o ddatblygiad cysylltiedig gwerth sawl biliwn o bunnoedd, fydd yn cynnig cyfleon newydd ym meysydd addysg, cyflogaeth a thai.

Mae’r prosiectau yma wedi eu dynodi yn strategaeth Adfywio Glan y Dŵr Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot sy’n ganolog i lwyddiant ei gynlluniau ehangach ar gyfer dyfodol adfywiad y Fwrdeistref. Ewch i www.npt.gov.uk os am fwy o wybodaeth.