Accessibility, walking and cycling

Hygyrchedd, Cerdded a Beicio

Mae yna dystiolaeth cynyddol bod cael mynediad i fannau gwyrdd a’r amgylchedd naturiol o fudd sylweddol i iechyd y cyhoedd.

Bydd Coed Darcy yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau awyr agored yn cynnwys rhwydwaith gref o lwybrau cerdded a beicio er mwyn annog hamddena a cherdded.

Bydd rhwydwaith gynhwysfawr bron bedair milltir o hyd o lwybrau beicio a cherdded yn rhedeg drwy ac o gwmpas y cynllun. Bydd gan y llwybrau gyswllt da i gyfleusterau hamdden, ysgolion ac ardal fusnes y safle, gan hyrwyddo dewis amgen i’r car a ffordd mwy cynaliadwy o deithio.

Bydd y llwybrau beicio hefyd yn cysylltu gyda’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans bresennol ar Ffordd Fabian yn Abertawe.

Bydd llwybrau troed yn cysylltu yn Sgiwen er mwyn annog mwy o feicio a cherdded i’r gwaith ac i bwrpasau hamdden, tra’u bod nhw hefyd yn cynnig mynediad haws i’r gymuned ar gyfer ymwelwyr.