Panorama of Coed Darcy from St Modwen Computer Generated Image of the completed Coed Darcy development Living at Coed Darcy Education at Coed Darcy District Centre at Coed Darcy Development Milestones at Coed Darcy

Croeso i Goed Darcy
Lle i Fyw, Gweithio, Dysgu ac Ymlacio

Yn gorchuddio dros 1,000 erw, mae Coed Darcy’n un o’r prosiectau adfywio mwyaf arwyddocaol sydd ar droed yng Nghymru ar hyn o bryd.

Bydd y gymuned ffyniannus ynghanol tirlun godidog Castell Nedd, De Cymru gyda golygfeydd bendigedig dros Benrhyn Gwyr a Bae Abertawe, yn cynnig i fusnesau a thrigolion le unigryw i fyw a gweithio.

Beth sy’n dod i Goed Darcy?

Wedi ei drefnu i ddatblygu’n gymuned gynaliadwy o 4,000 o dai Cymreig traddodiadol eu harddull, bydd Coed Darcy yn cynnig cyfleon byw cyffrous newydd i dros 10,000 o drigolion yn cynnwys cyfleusterau manwerthu, hamdden, chwaraeon a chymunedol ac erwau o fannau gwyrdd agored.

Bydd Coed Darcy, sydd eisoes â chymuned sefydledig o dros 100 o denantiaid, hefyd yn cynnig dros 500,000 troedfedd sgwâr o le masnachol newydd. Bydd hyn yn helpu i greu dros 4,000 o swyddi newydd yn lleol. Bydd y cynllun cyfan yn cael effaith economaidd gwerth dros £1 biliwn.